Mamografický screening

Mamografický screening v České republice byl oficiálně zahájen v září roku 2002. Na našem pracovišti ho provádíme od července 2003. Za tuto dobu jsme provedli více než 50000 screeningových mamografických vyšetření.

Co je to mamografický screening?

Mamografický screening je program, jehož cílem je časný záchyt zhoubných nádorů prsu v populaci asymptomatických žen, tedy takových, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu, a zvyšuje tak úspěšnost léčby tohoto onemocnění.

Mamografický screening mohou provádět pouze pracoviště, která splňují přísná kriteria jak technického, tak i personálního zajištění, a jejichž činnost je pravidelně kontrolována.

Kdo má nárok na toto vyšetření?

Na vyšetření má nárok každá žena ve věku od 45, u které byla poslední preventivní mamografie provedena před více než 2 lety a má vystavenou žádanku na vyšetření. Žádanku vystaví většinou praktický lékař nebo gynekolog.

Co takové vyšetření obnáší?

Základní vyšetřovací metodou je mamografie. V cca 80ti procentech je stanovena konečná diagnóza a vyšetření končí. Ve zbylých 20ti procentech následuje u pacientky dovyšetření pomocí dalších vyšetřovacích metod, kterými jsou: doplňující mamografické vyšetření, ultrazvuk, duktografie, odběr vzorku – biopsie, magnetická rezonance a mnohá další. Doplňující vyšetření se provádí nejen v případě podezření na nejrůznější změny v prsu, ale především u žen s typem žlázy, který je na mamografu hůře přehledný, a který je nutno dovyšetřit.

Jsem vyšetřená a co dál?

Pokud je výsledek v pořádku, další preventivní vyšetření následuje po 2 letech. (pojišťovny hradí screeningové vyšetření 1x za 2 roky). Doporučujeme opakované vyšetření absolvovat ve stejném centru kvůli možnosti srovnání se starými snímky.

Pokud je doporučeno radiologem (např. v důsledku zvýšeného výskytu nádoru prsu v rodině nebo při užívání hormonální léčby) absolvovat vyšetření již po roce a pacientka se rozhodne jej absolvovat, hradí si ho v tomto případě sama.

V ostatních případech je postup koordinován radiologem mamocentra.

Preventivní mamografické vyšetření je ve zjišťování i počátečních stádií nádorů prsu velmi spolehlivé, není však stoprocentní. Proto doporučujeme při zjištění jakýchkoliv změn i mezi vyšetřeními navštívit co nejdříve svého ošetřujícího lékaře.

Objednávání

Screeningová mamografie je vyšetření prováděné na objednávku. Objednat se můžete osobně nebo telefonicky (viz kontakty).

Čas, na který Vás objednáme, se budeme snažit dodržet (většinou se nám to daří), ale počítejte prosím s tím, že předchozí vyšetření se může protáhnout. Může také přijet pacient s těžkým či akutním onemocněním, kterého vyšetříme přednostně.