Mamografie

Mamografie bývá ve většině případů metodou první volby při vyšetřování prsu, navazuje na ní však mnoho dalších metod. Nejčastějšími doplňujícími vyšetřeními jsou ultrazvuk, různé modifikované snímky, magnifikace (snímky se zvětšením), intervenční metody, biopsie nebo mamotomie – odběr vzorků z prsu za účelem histologického zpracování a další.

Naše mamografické pracoviště je v tomto ohledu velice komplexní, jako jedni z mála provádíme také tzv. vakuové mamotomie. Jedná se o systém řízený počítačem, který odběrovou jehlu naviguje přímo k danému ložisku. Kousek podezřelé tkáně je pod tlakem vtažen do odběrového okénka a tam odkrojen. Oproti běžné biopsii se používají silnější jehly, čímž se stává vyšetření mnohem přesnější, protože se získá hned několik vrstev tkáně.

Mamografická vyšetření dělíme na tzv. diagnostická a screenningová.

  • Diagnostická mamografie (vyžádaná mamografie) je indikována u žen symptomatických – tj. u žen s hmatným ložiskem, které je podezřelé z tumoru, nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu. Provádí se kdykoli, není omezení věkem, či jiné. Radiolog má však zodpovědnost za výtěžnost vyšetření (tj. zobrazovací metodu první volby – MG, UZ, MR prsů – volí podle odhadu výtěžnosti vyšetření).
  • O screeningové mamografii více v sekci mamografický screening.

Objednávání

Mamografie je vyšetření prováděné na objednávku. Objednat se můžete osobně nebo telefonicky (viz kontakty). Pokud se jedná o akutní vyšetření, z medicinských důvodů velmi naléhavé a vyžadující upřednostnění před ostatními pacienty, provádíme ho bez objednání. O tom rozhoduje indikující lékař.

Čas, na který Vás objednáme, se budeme snažit dodržet – většinou se nám to daří, ale počítejte prosím s tím, že předchozí vyšetření se může protáhnout. Může také přijet pacient s těžkým, či akutním onemocněním, kterého vyšetříme přednostně.