Něco pro pojištěnce OZP

Jste-li pojištěnec Oborové zdravotní pojišťovny, tak zbystřete. Naše pracoviště má s OZP uzavřené Dodatky ZPP13 a ZPP4. Na základě Dodatku ZPP13 mohou klientky od 40 do 45 let bezplatně 1× za 2 roky absolvovat mamografické vyšetření. Na základě Dodatku ZPP4 mohou klienti nad 50 let 1x za 2 roky absolvovat denzitometrické vyšetření. V rámci těchto programů není k vyšetření nutné doporučení od lékaře.