Prodloužení akreditace

Prodloužení Akreditace k provádění mamografického screeningu. Na konci minulého roku jsme bez ztáty kytičky absolvovali kontrolu kvality provádění mamografického screeningu na našem pracovišti. Kontrolu provedla Komise odborníků mamární diagnostiky zastoupená MUDr. M. Skovajsovou Ph.D. Na základě jejího doporučení nám byla prodloužena od Ministerstva zdravotnictví akreditace k provádění mamografického screeningu na další 3 roky.